De nieuwe traildatum voor de volgende editie is bekend en wel op 5 november 2023. 

De inschrijving zal worden geopend op 1 juli 2023 dus zet dit in je agenda! 

 

Er bestaat alleen de mogelijkheid om vooraf in te schrijven. Wandelaars worden ook deze editie gevraagd om ook voor in te schrijven! De inschrijving sluit bij het bereiken van het maximale aantal deelnemers voor de desbetreffende afstand. Dit in verband met het unieke karakter en de kleinschaligheid van deze trail.

Wisselen van afstand
Uw inschrijving kan naar een kortere afstand worden omgezet, mocht daarvoor aanleiding zijn (blessure of tegenvallende trainingsresultaten). U kunt hier allen gebruik van maken indien het maximaal aantal deelnemers nog niet is bereikt Stuur hiervoor een email naar wedstrijden@av-iphitos.nl.

Herinnering
Alle deelnemers ontvangen, na afloop bij de finish, een mooie en unieke herinnering. De smokkelaars ontvangen een passende attentie bij inlevering van hun pakje boter.

Corona test/vaccinatie/herstelbewijs!
Op dit moment is er nog geen zicht op welke maatregelen gaan gelden t.a.v. de CoronaCheck app en QR code. Wij gaan dat in de loop van het jaar 2023 bezien welke maatregelen dan gelden en zullen daarnaar handelen en info geven!